LOGO MASH Dance House
IDW image with BG.png

שבוע המחול הבינלאומי בירושלים 4-8 לדצמבר 2022

אנו רוצים להודות לגופים והאנשים הבאים:

נורית טיראני, ענת גלעד ואביה זיכל וגשל מהחטיבה לדיפלומטיה תרבותית, משרד החוץ

עיריית ירושלים

מנהל תרבות

קרן נתן קאמינגס

רות קאמינגס

סטיבב ״רוזי״ רוזנברג וד״ר אלן ליפמן

רות דיסקין- הקרן לירושלים

רייצ׳ל ארדוס

Vojtêch Brtnický

תודה מיוחדת לשגית קלפהולץ

 

תודה רבה לחברי עמותת מחול שלם

ועד מנהל: יו״ר איתן רונאל

דפנה עפרון, סיגלית גלפנד

סטיב ״רוזי״ רוזנברג, רועי מצר, טליה פרלשטיין, שרון טוקר

ועדת בביקורת: עו״ד בטי נולמן, עו״ד נעמי וסטפריד

 

מנכ״ל ומייסד מרכז מחול שלם: רובי אדלמן

מנהלת אמנותית ומייסדת מרכז מחול שלם: עפרה אידל

יחסים בינלאומיים והפקה שבוע המחול: טליה ואקנין/ גבי פוסטר

פרסום, שיווק וקשרי קהילה: איימי פין

ניהול טכני: יאן ארדשניקוב

עוזרת הפקה: כלנית אפשטיין

עיצוב גרפי: סטודיו שיפט

אתר: Best Site

רואה חשבון: משרד חיים וורמברנד ושות׳

יעוץ משפטי: טל, קדרי, שמיר ושות׳ עורכי דין

בשנת העשור לאירועי שבוע המחול אנו מציגים את תכנית ה-Showcase ואת פסטיבל מחול שלם במתכונת חגיגית ומרגשת.

במסגרת אירועי ה-Showcase יוצגו  16 עבודות מחול בפני עשרות מנהלי מרכזי מחול, פסטיבלים ופלטפורמות לתכניות בינלאומיות. לצד המופעים יתקיימו אירועי פיצ׳, סיורים והצגה של מיזמים ישראליים לקידום יוצרים מקומיים במטרה לעודד שיתופי פעולה.

הShowcase מתקיים בשיתוף החטיבה לדיפלומטיה תרבותית, משרד החוץ.

 

פסטיבל מחול שלם יחשוף שש בכורות ישראליות אותן אצרה וליוותה אומנותית רייצ׳ל ארדוס, לצד מרתון של עשר עבודות קצרות מרחבי העולם בסופו יוענקו פרסים כספיים והזמנות לפלטפורמות שונות בחו״ל מאת ועדה אמנותית בינלאומית. 

 

יצירות המקור החדשות נבחרו על ידי ועדה מייעצת אשר מנתה את איריס ארז, רייצ׳ל ארדוס, עפרה אידל, רובי אדלמן, עינב קטן שמידט ומתן דוד.

מופעי  הפסטיבל פתוחים לקהל הרחב.